VAR 181218 docent Engels in het VMBO in Asten

Het Varendonck College is een streekschool met een breed onderwijsaanbod. Op de locatie Someren volgen zo’n 800 leerlingen onderwijs aan onze afdeling VMBO en PrO. We begeleiden onze leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan met een uitgebreid keuzetraject naar een diploma op VMBO basis, kader of MAVO-XL niveau. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen uit verschillende profielen in de Techniek of Dienstverlening.

Het Varendonck College is ook een ambitieuze school waar we continu aan het werk zijn om het onderwijs voor onze leerlingen nog beter te maken. Het optimaliseren van maatwerk is een belangrijk onderdeel van dit proces. We zijn op zoek naar een dynamische, enthousiaste collega die samen met ons deze ambities gaat waarmaken. Iemand die goed is in zijn vak, maar ook buiten de les ideeën heeft over goed onderwijs en daar een structurele bijdrage aan willen leveren.

Wij zijn per direct op zoek naar een LB-docent Engels, 0.8 FTE

Het gaat om een tijdelijk reguliere vacature tot en met 31 juli 2019. Er zijn mogelijkheden voor continering in het nieuwe schooljaar, afhankelijk van de formatie. Lessen moeten gegeven worden in alle leerjaren van het VMBO.
Nog niet bevoegd voor VO maar wel een PABO-achtergrond? Dan ben ook jij van harte uitgenodigd om te reageren !
Ben je in het bezit van een PABO-diploma en wil je graag aan de slag in het Voortgezet Onderwijs, dan gaan we graag met jou de uitdaging aan en bieden jou een traject om een bevoegdheid te halen, passend binnen onze afdeling VMBO.

Herken je je in onderstaand docentenprofiel? Reageer dan snel!
Je kunt reageren tot uiterlijk 18 januari 2019

Docentprofiel Varendonck College
– De docent op het Varendonck College heeft plezier in zijn werk en straalt dat ook uit. Hij denkt in mogelijkheden en kansen. Hij werkt zelfstandig en kan goed samenwerken.

– De docent op het Varendonck College ontwikkelt zich permanent. Hij heeft vernieuwende ideeën en durft ook initiatief te nemen om deze ideeën te realiseren. Hij deelt kennis, wordt geïnspireerd en inspireert anderen. Hij werkt opbrengstgericht, is gericht op voortdurende verbetering, analyseert en onderzoekt zijn resultaten en verbindt aan de uitkomsten conclusies en vervolgacties. Hij reflecteert, staat open voor feedback en voorziet ook anderen van feedback. De docent onderschrijft het adagium ‘een leven lang leren’, en volgt jaarlijks scholingen om goed op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het onderwijs en ook zo verbetering vorm te geven.

– De docent op het Varendonck College voelt zich verbonden aan de doelen van de organisatie, draagt deze uit en helpt mee deze te verwezenlijken.

– De docent is vakkundig: hij is in staat leerlingen centraal te stellen en zowel vanuit pedagogische vaardigheden als vanuit vakkennis echt contact met leerlingen te maken zodat hun leerproces optimaal verloopt. Tot slot is de docent organisatorisch sterk: hij regelt zijn zaken zowel binnen als buiten de klas met zorg voor de communicatie naar en relatie met leerlingen, ouders en collega’s – zowel mondeling als schriftelijk.

NB: waar ‘hij’ staat kan natuurlijk net zo goed ‘zij’ staan.

Solliciteer