Leraar Engels/Nederlands ter vervanging in Heeze

De werkomgeving
 
De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum voor het Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), gelegen in Heeze. Dit onderwijs wordt gegeven in leerroutes, te weten basisonderwijs, dagbesteding, arbeidsmarkt en vervolgonderwijs vmbo,
havo en vwo.
Daarnaast verzorgt De Berkenschutse ook ambulante onderwijskundige begeleiding met name aan leerlingen met epilepsie, of aan langdurig zieke leerlingen.
Om dit alles te realiseren werken onderwijsprofessionals samen met paramedici en overige betrokken in- en externe professionals.  
 
De Berkenschutse heeft de ambitie om excellent onderwijs te geven en te voorzien in speciale ondersteuningsbehoeften die het regulier onderwijs overstijgen. We zoeken voor deze vooruitstrevende ambitie mensen die door samen te werken, vanuit een onderzoekende
houding, nieuwe expertise willen ontwikkelen en delen.
  
ons aanbod
 
Een uitdagende verantwoordelijke taak in een dynamische school, die streeft naar professionaliteit en grote betrokkenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Je levert een bijdrage aan het realiseren van de koers en strategie van de school. Ben jij onderwijsprofessional
die zich wil blijven ontwikkelen, nieuwsgierig en ondernemend is? Dan komt De Berkenschutse graag met jou in contact!

Wij Vragen 
 

 • Op een inspirerende, creatieve en flexibele wijze onderwijs kunnen verzorgen.  
 • Affiniteit met onze doelgroep. 
 • Goed ontwikkelde ICT-vaardigheden hebben. 
 • Goed kunnen werken in teamverband. 
 • Innovatief zijn en het curriculum verder kunnen en willen ontwikkelen. 
 • Communicatief vaardig zijn en kunnen reflecteren op eigen handelen en denken.  
 • In het bezit zijn van een 1e of 2e graad lerarenopleiding Engels/Nederlands.  

Wij bieden 

 • Honorering schaal L11 volgens cao PO 
 • Een tijdelijk aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Een gevarieerde en uitdagende werkomgeving in een naar buiten gericht organisatie.
 • Kansen en mogelijkheden om nieuwe expertise op te doen en te delen. 

Solliciteer