Docent(e) Engels (0,6 fte) locatie Buys Ballot in Zaltbommel

Een openbare, veilige en laagdrempelige school. Zo is het Cambium College in Zaltbommel nog het best te typeren. Zo ook ervaren leerlingen en personeel hun school, waar respect over en weer een grote rol van betekenis speelt. Het Cambium College wil leerlingen
meer op maat bedienen en gelooft in een persoonlijke benadering van leerlingen. Kijken naar kansen, kijken naar de uitvergroting van individuele talenten. En natuurlijk in algemene zin een degelijke voorbereiding op het vervolgonderwijs. Een school met hart
voor de jonge generatie en een open visie op hoe je die generatie voorbereidt op de toekomst.
 
Leerlingen worden begeleid door coaches die de leerlingen een aantal jaren begeleiden. Wij geloven dat dit zorgt voor een betere band met leerlingen en ouders. Iedere docent is een coach van ongeveer 15 leerlingen. De manier waarop onze coaches begeleiding
bieden, is voortdurend in ontwikkeling, zo begeleiden we leerlingen in het maken van de juiste keuzes en het leren plannen. 
 
Op de locatie Buys Ballot werken met ingang van schooljaar 2022-2023 met een flexibel rooster, met als kenmerk een verlengde lestijd. Naast het basisprogramma kunnen we leerlingen die het nodig hebben extra ondersteuning en leerlingen die het aankunnen een
extra aanbod geven. Geen vast stramien, maar juist maatwerk dat we kunnen bijsturen aan de hand van de ervaringen.
 
Onze school heeft de beschikking over moderne leermiddelen. Alle leerlingen en medewerkers zijn in het bezit van een eigen device. We zoeken naar een goede balans tussen nieuwe wegen en traditionele waarden. Allemaal met als uiteindelijke doel de leerling een
degelijk diploma en levenservaring meegeven waar hij/zij mee vooruit kan naar een vervolg in het (onderwijs)leven.

Het Cambium College heeft twee locaties: De Waard (vmbo-bb en vmbo-kb) en Buys Ballot (vmbo-tl, havo en vwo).

 

Voor onze locatie Buys Ballot zijn wij op zoek naar een docent(e) Engels voor afdeling Havo onderbouw voor 0,6 fte.

 

Het betreft op dit moment een LB functie. Inschaling en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de cao vo. Tevens biedt Cambium College enkele aanvullende regelingen voor werknemers aan, zoals o.a. de sportregeling. 

Solliciteer