Docent Engels TTO (2e gr.) in Hoorn

Werenfridus is een school voor havo, atheneum, gymnasium en tweetalig onderwijs. Dé school voor leerlingen met ambitie.

Wij zijn per direkt, in verband met een vervanging wegens zwangerschapsverlof, op zoek naar een enthousiaste docent Engels TTO (2e graads), voor 23 lesuren (0,92 fte). U verzorgt hoofdzakelijk lessen aan de onderbouwklassen HAVO-VWO (5 brugklassen, 4 tweede
klassen) waarvan 6 engels en 3 gc (global citizenship). Betreft 3 niet-tto en 6 wél tto klassen. De vervanging is voor onbepaalde duur, mogelijk tot aanvang van de zomervakantie.

 

Lerarenopleiding Engels, 2e graads

Van personeelsleden verwachten wij dat zij zich in willen zetten voor het vormgeven van het beste onderwijs dat de leerlingen kunnen krijgen. Dat vraagt een professionele focus en de bereidheid te investeren in het onderwijs en de organisatie. Een open, kritische
houding op het eigen functioneren, geïnteresseerdheid in wat de leerlingen van het gegeven onderwijs vinden en de wens tot samenwerking met anderen in de organisatie zijn hiervan onderdelen.

Inschaling in LB, op basis van uw huidige inschaling (conform de CAO-VO). 

De secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering van 8%, reiskostenvergoeding en ruime verloffaciliteiten, zijn geregeld in de CAO-VO. Daarnaast biedt het Tabor College o.a. de volgende arbeidsvoorwaarden:

  • Gunstige werkkostenregeling;
  • Fiscale voordeelregeling (uitruil reiskosten);
  • Een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering;
  • Scholings- en opleidingsmogelijkheden;

Nieuwe docenten worden intensief begeleid en ondersteund door docentcoaches die zowel groepsgewijs als individueel de nieuwe docenten de eerste jaren begeleiden. Docenten die voor het eerste jaar starten in een reguliere baan in het VO krijgen een reductie
van 20% op hun lestaak en het tweede jaar een reductie van 10%. Hierdoor heeft de startende docent voldoende tijd voor lesvoorbereiding en andere activiteiten.

Solliciteer