docent Engels in Veenendaal

Ben je (studerend voor) docent Engels? Ben je in het bezit van een tweedegraads onderwijsbevoegdheid? Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Reageer dan op deze vacature!

docent Engels (0,8-1,0 fte)
 
Functie:
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar een tweedegraads docent Engels voor de onderbouw van havo en vwo. Het betreft een vacature voor het verzorgen van ongeveer 20 tot 25 lesuren per week.
 

Functie-eisen:
Wij verwachten van onze nieuwe collega dat hij/zij:

  • in het bezit is van een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor Engels of daarvoor studeert;
  • beschikt over voldoende competenties, waaronder goed klassenmanagement, samenwerken in teamverband, hanteren van verschillende didactische werkvormen;
  • bereid is zich blijvend te ontwikkelen;
  • in staat en bereid is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs op onze school.

 
Het Ichthus College is een christelijke scholengemeenschap op reformatorische grondslag. Uiteraard verwachten wij dat sollicitanten de grondslag van de school, de Bijbel en de daarop gegronde belijdenisgeschriften, van harte onderschrijven en uitdragen. Vanuit
deze basis geven we onderwijs dat past bij onze identiteit en missie: koersvast én grensverleggend.
 

Inschaling:
Inschaling van de functie vindt plaats in schaal LB conform de geldende cao voor het voortgezet onderwijs. 

Solliciteer