Docent Engels in RotterdamDocent Engels

Het Libanon Lyceum is vanaf 1 augustus 2021 op zoek naar een 2e graads docent Engels voor 0,6 FTE. De aanstelling betreft lessen in de onderbouw. Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling, met uitzicht op een vast dienstverband.
Tijdens de lessen Engels op het Libanon Lyceum wordt gewerkt met een Engelstalige methode en de voertaal is ook bijna volledig Engels. Naast de methode wordt ernaar gestreefd om de leerlingen te motiveren en activeren met verschillende andere werkvormen, media, literatuur en actualiteiten.
De sectie Engels is een innovatieve vakgroep die staat voor samenwerking en eenheid, maar hierbinnen wordt de inbreng van nieuwe ideeën en een eigen visie gestimuleerd.

Vanuit de sectie Engels zoeken we een enthousiaste, toegankelijke en flexibele collega met affiniteit voor alle niveaus die aangeboden worden op het Libanon Lyceum; Mavo, Havo, Vwo en VXL (gymnasium); iemand die een passie heeft voor de Engels taal en de English Speaking World en dit ook uitdraagt naar leerlingen. We zoeken een collega die nadenkt over het onderwijs, de manier waarop de kennis wordt overgedragen naar de leerlingen en de methode hiervoor durft los te laten en eigen materiaal ontwikkelt.
Ook zoekt de vakgroep een docent die sterk in zijn/haar schoenen staat en met sterke didactische, pedagogische vaardigheden het klassenmanagement op zich neemt.

Het Libanon Lyceum is een school voor openbaar voortgezet onderwijs, onderdeel van Stichting BOOR. De school heeft ca. 1350 leerlingen, verdeeld over de afdelingen voor mavo, havo, atheneum (vwo), gymnasium en Technasium en is gehuisvest in twee statige panden in de wijk Kralingen. De onderbouwleerlingen krijgen op de locatie Mecklenburglaan les en de bovenbouwleerlingen op de locatie Ramlehweg. Het doel van de school is het verzorgen van inspirerend onderwijs voor nieuwsgierige kinderen. Het Libanon Lyceum wil een zorgzame school zijn, met duidelijke regels en een veilig leer- en werkklimaat.

Met ons onderwijsconcept Wereldklassen bieden wij inspirerend onderwijs voor nieuwsgierige kinderen. Leerlingen verdienen het om uitgedaagd te worden, door activerende didactiek, door variatie in werkvormen en door een relatie te leggen tussen de lesstof en de echte wereld, waardoor het onderwijs betekenisvoller wordt. Dat vraagt veel, zowel van onze collega’s als van de kinderen. Wij stellen hoge eisen en verlangen van de leerlingen een actieve leerhouding.

Het Libanon Lyceum is een bloeiende school. De krachtige onderwijsconcepten trekken veel leerlingen aan. Dit brengt ook verwachtingen met zich mee. De lat ligt daarom hoog, zowel voor zittend als voor nieuw personeel. Wij hebben een voorkeur voor bevoegde docenten met enige ervaring, die onze onderwijsconcepten onderschrijven en in de lessen kunnen toepassen. Uiteraard bieden wij daarbij begeleiding.

Nadere informatie en solliciteren:
Heeft u interesse in deze vacature stuur dan voor 27 juni a.s. uw CV en motivatiebrief naar Karlijn Baur via sollicitatie@llr.nl.

Nadere informatie en solliciteren:
Heeft u interesse in deze vacature stuur dan voor 27 juni a.s. uw CV en motivatiebrief naar Karlijn Baur via sollicitatie@llr.nl

Solliciteer