Docent Engels in Culemborg

Met ingang van het nieuwe schooljaar, 1 augustus 2022 hebben wij een vacature voor een tweedegraads docent Engels voor lessen aan het vmbo.

Betrekkingsomvang: circa 0,4 fte  (6-8 lesuren)

Inschaling: schaal LB volgens cao-VO

Het profiel voor docenten van Lek en Linge:

 • Je herkent je in het profiel en de strategische ambities van de school.
 • Jouw docentschap doet ertoe.
 • Je hebt een inspirerende, ruimtegevende en grenzenstellende doceerstijl die leidt tot goede leerresultaten in een plezierige sfeer.
 • Je hebt een open, collegiale en flexibele instelling en bent in staat om in teamverband samen te werken.
 • Je vakmatige beheersing is goed en je wilt je zowel op vakinhoudelijk, als op vakoverstijgend en op begeleidingsgebied verder ontwikkelen.
 • Je wilt de kansen benutten van een krachtige ICT-leeromgeving (computer, beamer, smartboard in elk lokaal).
 • Je wilt een rol spelen in de begeleiding van leerlingen, als mentor en/of anderszins.

Profiel van onze school:

 • Lek en Linge is een openbare schoolgemeenschap en staat bekend als een ondernemende school met een innovatief profiel en een warm pedagogisch klimaat.
 • Lek en Linge heeft de ambitie om bovengemiddeld goed onderwijs te geven aan haar leerlingen en heeft medewerkers die die ambitie dag in dag uit realiseren.
 • De school werkt met een 60-minutenrooster ter realisering van een krachtige leeromgeving en een goede begeleiding.
 • Lek en Linge is zowel opleidingsschool met Keurmerk als universitaire opleidingsschool.

Wat wij bieden:

 • Een school waar kwaliteit ertoe doet. 
 • Een open, collegiale schoolcultuur met korte, snelle communicatielijnen.
 • Een school die verdere professionalisering en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers stimuleert en daarin investeert bijvoorbeeld door een ruim aanbod van interne trainingen.
 • Een school die investeert in de begeleiding van nieuwe medewerkers. Een school met een prettig leerklimaat voor leerlingen, medewerkers en stagiaires. 
 • Een school waarin veel mogelijk is binnen de strategische visie van de school. 
 • Een school met een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden (aantrekkelijke schooleigen arbeidsvoorwaarden en een functiebouwwerk dat de loopbaanontwikkeling op basis van kwaliteiten stimuleert). 
 • Een rookvrije school voor leerlingen en medewerkers.

Solliciteer