docent Engels eerstegraads in Veenendaal

Ben je een docent Engels met of studerend voor een eerstegraads bevoegdheid? Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Reageer dan op deze vacature!

docent Engels eerstegraads (0,8-1,0 fte)
 
Functie:
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een docent Engels. Het betreft een vacature voor het verzorgen van 20 tot 25 lesuren per week in de onder- en bovenbouw van havo/vwo.

Functie-eisen:
Wij verwachten van onze nieuwe collega dat hij/zij:

  • in het bezit is van een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor Engels of bezig is met het afronden van de eerstegraads lerarenopleiding;
  • beschikt over voldoende competenties, waaronder goed klassenmanagement, samenwerken in teamverband, hanteren van verschillende didactische werkvormen;
  • bereid is zich blijvend te ontwikkelen;
  • In staat en bereid is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs op onze school.

 
Het Ichthus College is een christelijke scholengemeenschap op reformatorische grondslag. Uiteraard verwachten wij dat sollicitanten de grondslag van de school, de Bijbel en de daarop gegronde belijdenisgeschriften, van harte onderschrijven en uitdragen. Vanuit
deze basis geven we onderwijs dat past bij onze identiteit en missie: koersvast én grensverleggend.
 

 

Inschaling:
Inschaling van de functie vindt plaats conform de geldende cao voor het voortgezet onderwijs. 
 

Solliciteer