docent Engels eerste- of tweedegraads in Veenendaal

Zoek je een dynamische baan? Ligt je hart bij het vak Engels? Kun je goed overweg met leerlingen? Dan zijn we op zoek naar jou!

docent Engels (0,8-1,0fte)
 
Functie:
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar een docent Engels voor het verzorgen van ongeveer 20-25 lesuren per week.
 

Functie-eisen:
Wij verwachten van jou dat je:

  • in het bezit bent van een eerste- of tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor Engels of bezig bent met het afronden van de lerarenopleiding;
  • beschikt over voldoende competenties, waaronder goed klassenmanagement, samenwerken in teamverband en het hanteren van verschillende didactische werkvormen;
  • bereid bent je blijvend te ontwikkelen;
  • in staat en bereid bent om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs op onze school.

Het Ichthus College is een christelijke scholengemeenschap op reformatorische grondslag. Uiteraard verwachten wij dat sollicitanten de grondslag van de school, de Bijbel en de daarop gegronde belijdenisgeschriften, van harte onderschrijven en uitdragen. Vanuit
deze basis geven we onderwijs dat past bij onze identiteit en missie: koersvast én grensverleggend.
 

Inschaling:
Inschaling van de functie vindt plaats conform de geldende cao voor het voortgezet onderwijs. 
 

 

Solliciteer