Docent Engels 2e graads in Den Haag

Met ingang van het schooljaar 2019 – 2020 is er op Hofstad Mavo Havo de volgende vacature:
 

  • Engels, 0,5 fte

Het gaat op onze school om de onderwijstypen Kader/TL, TL, Havo-TL en Havo. De te geven lessen worden zowel in de onder- als in de bovenbouw gegeven. Tevens is het zeer gewenst dat nieuwe collega’s ook een mentoraat kunnen invullen. Ervaring met coaching is
eveneens een belangrijk pluspunt.

Gezocht wordt naar docenten die zich herkennen in het volgende profiel:
 
'Een teamspeler voor de organisatie en een coach voor de klas. Een moderne docent die zijn vakoverstijgende visie met een activerende didactiek vorm kan geven.'
 
Interesse naar bovengenoemde functie kan door middel van een motivatiebrief en een CV kenbaar gemaakt worden aan de directeur van Hofstad Mavo Havo, de heer R.J. Stehmann (sth@hofstadmavohavo.nl).
 
In de motivatie moet in ieder geval tot uiting komen hoe de kandidaat denkt over talentontwikkeling en gepersonaliseerd onderwijs.
 
Vanwege de inhoud van de vacature gaat de voorkeur uit naar een bevoegde en ervaren docent (tweede graad). Ook studenten die in de afrondende fase van hun studie zijn beland, mogen solliciteren.
 

Solliciteer