docent Engels 1e graad in Bergen (NH)

Docent Engels 1e graad
Omvang: 1,0 fte
Bevoegdheid: 1e graad
Soort aanstelling: regulier, bij wijze van proef. Na gebleken geschiktheid uitzicht op een vast dienstverband
Er wordt les gegeven in: alle klassen van 2 mavo/vmbo-tl tot en met 6 atheneum
Periode: 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020
Jouw werkomgeving:
De Berger Scholengemeenschap is een brede scholengemeenschap van mavo/vmbo-tl tot havo/atheneum. Op onze school, fraai gesitueerd in het bos, staat de leerling centraal. Welke ambities, dromen en talenten heeft de leerling? Hij komt er zelf achter binnen ons
rijke onderwijsaanbod. De verbeelding aan het werk zetten, jezelf ontplooien; dat noemen wij ‘de kunst van het leren’. Om een indruk van de school te krijgen verwijzen wij graag naar
https://www.berger-sg.nl
Heb je nog vragen?
Inlichtingen bij mevrouw drs. E.M.(Elly) Kamminga, rector, telefoon (072) 589 41 18
Wil je solliciteren?
Dan ontvangen wij jouw sollicitatie (motivatie en cv) graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 30 juni 2019.
Berger Scholengemeenschap is onderdeel van SOVON. Negen scholen, 6.800 leerlingen en ruim 850 professionals. Wij zijn samen SOVON.

Solliciteer