Docent Engels 1e graad in Amsterdam

Schoolprofiel
Het Fons Vitae Lyceum is een school van 1000 leerlingen voor Havo, Atheneum en Gymnasium. Een school waar leerlingen worden gestimuleerd hun talenten breed te ontwikkelen en een daarbij passend diploma te halen, zodat zij mede door ons toedoen op een zelfbewuste
en verantwoorde wijze kunnen functioneren in de maatschappij. Onze school heeft een lange traditie waarin 'betrokkenheid' en 'veiligheid' sleutelwoorden zijn. De geschiedenis voert terug tot de oprichting in 1914 door de Zusters Franciscanessen van Heythuysen,
 oorspronkelijk als rooms-katholieke meisjesschool. In de lente van 2015 was de viering van het honderdjarig bestaan.
Het Fons Vitae lyceum is een begaafdheidsprofielschool; wij bieden maatwerk aan meer getalenteerde leerlingen, zowel binnen als buiten de les. Onze docenten werken samen in het project leerKRACHT, waarin onderling lesbezoek, gezamenlijke lesvoorbereiding en
het zoeken naar toepassingen van actuele onderwijskundige thema’s in de les speerpunten zijn. We werken met de iPad in de klas, ondermeer om differentiatie binnen de les beter mogelijk te maken.
Na een felle brand in juni 2017 heeft de school tijdelijk met twee locaties gewerkt in Amsterdam. Per 1 januari 2020 neemt de school echter weer zijn intrek in het volledig vernieuwde en verduurzaamde hoofdgebouw aan de Reijnier Vinkeleskade in Amsterdam.

Wij zijn wegens het vertrek van een gewaardeerde collega naar een nieuwe uitdaging per 1 januari op zoek naar een:
 
Docent Engels 1e graad voor 0,8-1,0 fte
 

Wij zoeken een enthousiaste collega die:
– bij voorkeur beschikt over een 1e graad lesbevoegdheid;
– bij voorkeur reeds leservaring heeft met ervaring op het gebied van differentiatie;
– bij voorkeur ervaring heeft met de huidige ICT ontwikkelingen in het onderwijs;
– bij voorkeur reeds ervaring heeft met examenklassen;
– bereid is om ook niet-lesgebonden taken op zich te nemen zoals het mentorschap;
– de ambitie heeft zich verder te ontwikkelen binnen zijn/haar functie.
– ervaring met Cambridge Engels is een pré .

Onze school biedt uitstekende carrièreperspectieven middels doorstromingsmogelijkheden van schaal LB tot en met schaal LD. Benoeming in overleg mede op basis van ervaring. Naast het voeren van sollicitatiegesprekken behoort het geven van een proefles en/of
het tonen van les-/toetsmateriaal mogelijk tot de inhoud van de sollicitatieprocedure.

Kijk voor meer informatie over de school ook even op onze website.

Solliciteer