Docent Engels 1e graad-0,6 fte ter vervanging-303 in Waalwijk

**++Goed onderwijs maak je samen!++**

**Dr. Mollercollege in Waalwijk biedt aan ca. 1250 leerlingen havo-, atheneum- en gymnasiumonderwijs aan. Op alle afdelingen kan er ook TTO gevolgd worden. De school maakt deel uit van OMO Scholengroep De Langstraat die verder bestaat uit het Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel, het d’Oultremontcollege in Drunen en de Walewyc-mavo in Waalwijk. Binnen de scholengroep werken onze scholen collegiaal samen.**

**Het Dr. Mollercollege heeft per direct een vacature voor een docent Engels, 1e graad,**

**die taal interessant weet te maken voor leerlingen**

**en die ernaar uit kijkt om in een prettige omgeving samen met fijne leerlingen aan de slag te gaan.**

Het betreft een tijdelijk dienstverband ter vervanging vanaf 19 november, de omvang van de functie is 0,6 fte.

**++Profiel Dr. Mollerdocent++**

·      Je hebt passie voor je vak.

·      Je vindt samenwerken om het vak verder vorm te geven vanzelfsprekend.

·      Je bent een docent met oog en hart voor de leerlingen. 

·      Je speelt in op individuele verschillen tussen leerlingen.

·      Je houdt ervan leerlingen te activeren en uit te dagen.

·      Je maakt verbinding met de wereld buiten de school, internationalisering heeft jouw belangstelling.

·      Je werkt in een team en werkt vandaaruit graag samen met leerlingen, ouders en collega’s.   

**++Kennis en vaardigheden ++**

·      Je hebt tenminste een eerstegraads lesbevoegdheid.

·      Je bent vaardig in het toepassen van een breed scala aan actuele pedagogisch-didactische methoden en technieken.

·      Je hebt affiniteit met digitale leermiddelen. 

·      Je kunt goed samenwerken, staat open voor reflectie en feedback.

**++Werken op het Dr. Mollercollege betekent++**

**Onderwijs dat past bij de leerling**
We willen kennis en vaardigheden bijbrengen op een bij de leerling passend niveau. Speerpunten zijn TTO voor havo en vwo, internationalisering voor alle leerlingen, Havisten Competent, Talentontwikkeling en een sterke profilering van het gymnasium. De school is volop in ontwikkeling, er is voor de medewerkers veel ruimte om hieraan bij te dragen.

**Zorg voor elke leerling**
We willen de leerlingen de ondersteuning bieden die nodig is om het onderwijsleerproces zo goed mogelijk te laten verlopen. De school heeft daarvoor een zorgprofiel geformuleerd waarin de basiszorg is aangegeven.

**Een veelzijdig (onderwijs)aanbod**
Bij activiteiten die buiten het door de overheid vastgestelde curriculum liggen, vindt vorming op maatschappelijk, cultureel, sportief en levensbeschouwelijk gebied plaats.

**Oog hebben voor elkaar**
We willen de leerlingen voorleven en meegeven dat een respectvolle samenleving leidt tot een veilige en kansrijke maatschappij. We voelen ons daarbij geïnspireerd door de normen en waarden vanuit onze katholieke traditie.

**++Informatie++**

Voor meer informatie over deze vacature of het Dr. Mollercollege kun je contact opnemen met Rosanne Melfor (adjunct-directeur), tel. 06-13169171 of via de website www.drmollercollege.nl.  

**++Solliciteren:++** **Uitsluitend via www.omo.nl.**

Solliciteer