733069 Docent- Engels 1e & 2e graads-totaal 1,9fte in Helmond

Het Carolus Borromeus College is een school voor mavo-plus, havo, atheneum en gymnasium. In 2018 vierde de school haar 100-jarig bestaan. De school telt momenteel 1.550 leerlingen en is gesitueerd aan de rand van de wijk Brandevoort in Helmond. Het Carolus Borromeus College wil onderwijs geven van hoge kwaliteit, zodat de leerlingen optimaal zijn voorbereid op vervolgstudies en een plaats in de samenleving kunnen vinden die bij hun capaciteiten en hun persoonlijkheid past.

Het Carolus Borromeus College maakt onderdeel uit van de OMO Scholengroep Helmond. OMO is een schoolbestuur van meerdere scholen voor Voortgezet Onderwijs in Noord-Brabant. Scholen met bijna allemaal een katholieke signatuur, die ieder op hun eigen manier voortgezet onderwijs aanbieden.
Het schoolplan van de OMO Scholengroep Helmond streeft “onderwijs met overtuiging” na, waarbij de onderstaande zaken centraal staan en terugkomen in alle afdelingsplannen van de scholengroep:
– Goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen;
– Leren van en met elkaar;
– 21e -eeuwse vaardigheden;
– Ontwikkeling van leerling tot wereldburger;
– Digitale geletterdheid;
– Durf verschil te maken.
Op het Carolus Borromeus College vinden we opbrengstgericht werken belangrijk. We hebben oog voor de individuele leerling en proberen de leerling op elke afdeling uit te dagen en te motiveren, waarbij aandacht is voor onderwijsvernieuwing en maatwerk. De ondernemende mavo, het leren op de havo en de Carolus Academie op het gymnasium zijn voorbeelden van deze ontwikkelingen op de verschillende afdelingen. De school kenmerkt zich door een goede ondersteuningsstructuur, waarbij we leerlingen proberen optimaal te begeleiden. Speerpunten in het onderwijsaanbod zijn versterkt talenonderwijs, IBC op alle afdelingen, plustijden in de onderbouw, internationalisering (o.a. apart vak in de onderbouw), XL-leren en de Xs-klas (hoogbegaafde leerlingen).

Op het Carolus Borromeus College heerst een prettige sfeer, er is een gezond leer-en werkklimaat en de relatie tussen medewerkers, leerlingen en ouders is goed.

Binnen het Carolus Borromeus College te Helmond ontstaat er voor het schooljaar 2019-2020 een vacature voor de functie docent Engels- totaal 42 lessen ( 1,9 fte).

Wij vragen:
• Een kandidaat met een 1e graads bevoegdheid en een kandidaat met een 2e graads bevoegdheid;
• Een gedreven collega die enthousiasme voor zijn vak uitdraagt, gericht op samenwerking in de vakgroep (teamspeler);
• Een collega die affiniteit met de doelgroep heeft (hart voor de leerlingen).

Een docent:
• Waarbij de relatie met de leerling centraal staat;
• Die in staat is een stimulerende werkomgeving te creëren en kennis/vaardigheden over te dragen aan leerlingen;
• Die meedenkt met ontwikkelingen in het vakgebied;
• Die door middel van differentiatie in inhoud en tempo recht doet aan de verschillen tussen leerlingen

Wij bieden:
• Een praktische taakstelling met persoonlijke ontplooiingskansen;
• Een uitdagende werkomgeving in een collegiale sfeer;
• Creatieve ruimte om ontwikkelingen te initiëren;
• Functie: docent LB, bij gebleken ervaring kan er gesproken worden over een andere functieschaal. Salariëring volgens de CAO OMO;
• Het betreffen reguliere uren.”

Herkent u zichzelf in bovenstaand profiel, reageer dan voor 1-6-2019 via de OMO-Portal

Solliciteer