2122-05 enthousiaste 2e gr. docent Engels 0,7 wtf in Vught

Maurick College

Het Maurick College te Vught is een innovatieve school voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De school heeft circa 2200 leerlingen en 170 personeelsleden. De leerlingen worden begeleid en gecoacht op basis van de daltonfilosofie, waarbij verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken de kern vormen. Naast kennis en kunde staat de menswording en talentontwikkeling van de leerlingen centraal. Het Maurick College biedt de leerlingen de kans het maximale uit zichzelf te halen.

Wij zoeken per 8 februari 2022 een gepassioneerde docent Engels 2e graads voor 0,7 wtf.

Het betreft hier een regulier tijdelijke aanstelling tot in ieder geval 31 juli 2022.

Op onze school wordt gewerkt vanuit de daltonfilosofie. U weet vanuit deze filosofie de leerlingen zodanig te coachen dat zij het maximale uit zich weten te halen. Daarnaast staat vanuit uw professionaliteit uw werk centraal en bent u onafhankelijk in uw denken en handelen. Ook bent u in staat in uw werk constant een actuele koppeling te maken tussen theorie en praktijk. U ziet kennisdeling via netwerken als een natuurlijk gegeven.

Daarnaast heeft u een positief kritische houding naar uzelf en uw collega’s en werkt u resultaatgericht samen met de organisatieontwikkeling voor ogen.

Wij bieden u uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de filosofie van de school.

Uw brief en CV kunt u richten aan onze rector, de heer dr. B.J.L. van den Anker MBA, Postbus 2040, 5260 CA Vught. U kunt uitsluitend solliciteren via https://vacatures.omo.nl. Voor meer informatie over de functie en de procedure kunt u terecht bij de heer P. Vleer, ambtelijk secretaris van de directie. Wij vragen u uw reactie uiterlijk 5 december 2021 in ons bezit te laten zijn.

Solliciteer